Một cuộc thăm dò trên 1000 người đàn ông cho thấy những người đàn ông Anh thủ dâm trung bình khoảng 8 lần/tuần.