Cục Quản lý cạnh tranh (thuộc Bộ Công thương) vừa ra quyết định tiến hành điều tra chính thức vụ việc Công ty TNHH Truyền thông Megastar bị sáu doanh nghiệp ngành điện ảnh khiếu nại về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, trước đó giữa tháng 3, sáu công ty điện ảnh nộp đơn đến Cục khiếu nại Megastar có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Bên khiếu nại cho rằng Megastar áp đặt giá bán dịch vụ bất hợp lý, áp đặt điều kiện trong quan hệ giữa các bên... Ngày 12-5, Cục Quản lý cạnh tranh đã ra quyết định điều tra sơ bộ vụ việc này. Thời gian điều tra sơ bộ là 30 ngày và có thể sẽ chuyển sang điều tra chính thức hoặc sẽ đình chỉ điều tra. Nay thì vụ việc đã được chuyển sang điều tra chính thức. Theo quy định của Luật Cạnh tranh thì thời gian điều tra chính thức đối với vụ việc trên là 180 ngày và có thể gia hạn hai lần, mỗi lần không quá 60 ngày. Trong thời gian này, Cục sẽ yêu cầu các bên cung cấp chứng cứ, làm việc với các bên và sẽ ra quyết định xử lý vụ việc. Tuy nhiên, nếu bên bị khiếu nại tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và bên khiếu nại tự nguyện rút đơn thì Cục sẽ đình chỉ giải quyết vụ việc. Q.NHƯ