TT - Tôi tìm đến swimtho Moyse tại Becsongdong, thành phố Choenan. Vừa vào đến cửa swimtho (tạm dịch là "nơi tạm trú”, được chính phủ lập ra để giúp các phụ nữ di trú bị bạo hành gia đình, không nơi nương tựa...), trông thấy một cô gái dáng dấp rất VN, tôi hỏi: "Em có phải là người Việt không?".