Ông Tám On nói, không nhớ đã cất bao nhiêu căn nhà tình thương bằng gỗ dừa, nguyên liệu có sẵn của Bến Tre, tặng những gia đình nghèo.