Cần bán 2 vé xem back street boys do ko có thời gian đi xem, giá 1M/2 vé. Một bộ bàn ghế ăn cơm.... nhiều đồ cần thanh lý

Cần bán 2 vé xem back street boys do ko có thời gian đi xem, giá 1M/2 vé. Một bộ bàn ghế ăn cơm.... nhiều đồ cần thanh lý