Trong gia đình, họ là cha con. Trong công việc, họ là đồng nghiệp. Họ thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng cùng đồng điệu về lòng say mê và tình yêu nghề truyền hình. Giờ đây, thế hệ sau đã vững bước chân trên con đường sự nghiệp, nhưng sau mỗi bước chân của người con vẫn luôn có ánh mắt của người cha dõi theo từng ngày. Đó là chuyện về gia đình nhà báo An Duyệt...