GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chuyển mục đích sử dụng 61,69 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Chuyen muc dich su dung dat tinh Phu Tho - Anh 1

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.