GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Ninh Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 295,04 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Chuyen muc dich su dung dat tai tinh Ninh Binh - Anh 1

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.