- Mới đây, chính phủ Italia đã phát động một chiến dịch để đối phó với tỉ lệ sinh giảm mạnh tại nước này. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại không mấy tích cực.

Theo Guardian