- Hôm rồi lên báo mạng, coi một vi-đê-ô clíp ngắn nói về chuyện nuôi cá ở thành phố mình, thấy vừa mắc cười vừa mắc cỡ quá đi, anh Ba!

- Nuôi cá là chuyện bình thường như bao chuyện bình thường khác, có gì mà mắc cười và mắc cỡ chớ! Bộ ở đó họ nuôi cá lạ biết làm xiếc hay sao Tư?

- Người ta nuôi cá ở ao, đằng nầy dân thành phố mình lại đi nuôi cá ở trên sân nhà.

- Thiệt hay là xạo đó, Tư?

- Thiệt chớ sao không. Có tên tuổi, địa chỉ với cả cảnh bắt cá giữa sân nữa mà!

- Nếu vậy thì ông đó chắc dở người nên mới đào ao nuôi cá ở sân nhà?

- Ăn nói cẩn thận chút đi, anh Ba! Người ta khôn ngoan, tỉnh táo đàng hoàng mà. Không tin anh cứ đến đường An Dương Vương ở phường 16, quận 8 hỏi một người tên là Nguyễn Công Anh Tuấn là sẽ rõ ngay thôi.

- Vậy sao ổng lại đi làm cái chuyện ngược đời vậy?

- Thì cực chẳng đã người ta mới phải làm vậy thôi mà.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là không muốn nhưng vẫn phải làm. Mà cũng có phần ổng tự nguyện làm vì đường cao hơn nhà hơn cả một thước tây lại không có chỗ thoát nước nên sân nhà ngập thường xuyên. Bèo nổi đầy lên không làm sao mà vớt xuể. Vậy là ổng nảy ra sáng kiến nuôi cá để diệt bèo mà lại có thêm nguồn thực phẩm tươi sống. Sân nuôi cá nầy tồn tại được ba, bốn năm rồi nghe. Nhà ăn không xuể còn đem biếu hàng xóm chung quanh xài đỡ nữa đó!

- Hóa ra là vậy, cái chuyện nâng đường làm ngập nhà đầy ra ở cái thành phố nầy, người ta nói hoài, nói riết. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy có chuyện nuôi cá trên sân. Thiệt là lạ quá đi!

- Khi mới biết chuyện em cũng thấy lạ. Càng nghĩ càng thấy mắc cười vì ai lại đi nuôi cá ở sân nhà. Nghĩ thêm chút nữa thì thấy mắc cỡ vì làm gì có thành phố nào mà nước nôi ngập ngụa tới cỡ đó như ở thành phố mình. Chuyện nầy chắc chỉ có một mà không có hai?

- Hẳn là vậy rồi! Không tận mắt chứng kiến thì cứ nghĩ là chuyện bịa. Thấy rồi mới hóa ra là chuyện lạ có thật!

TƯ BÚA