Đối với một cặp song sinh, đứa trẻ nào chào đời trước sẽ là anh (hoặc chị). Trường hợp của cặp song sinh Samuel và Ronan ở Mỹ thì hoàn toàn ngược lại.

Video: Kỳ lạ cặp song sinh người ra đời trước lại làm em: