- Ở Kenya, có một lớp học Karate 'đặc biệt' của các cô, các bà - những người là nạn nhân chính của tệ tấn công tình dục ở các khu ổ chuột.

Theo AJ+