Bạn từng cho kẽm nóng vào ly nước chưa? Thí nghiệm thú vị này khiến bạn không còn tin vào mắt mình.

Video: Thí nghiệm cho viên kẽm nóng vào ly nước:

Nguồn video: YouTube.

Theo Đời sống Pháp luật