Bà Võ Thị Mai Kiểm, ở thôn An Thổ, xã Phổ An (Đức Phổ, Quảng Ngãi) có đơn tố cáo thẩm phán Nguyễn Đức Thuần, Tòa án Nhân dân huyện Đức Phổ, cố tình làm trái các quy định của pháp luật, có dấu hiệu tham nhũng, gây ảnh hưởng quyền lợi của gia đình bà Kiểm.

Về việc này, công văn trả lời số 341 ngày 8-5-2013 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nội dung chính như sau: Việc khiếu nại, tố cáo này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển cho Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đức Phổ để giải quyết theo thẩm quyền.

* Hướng dẫn ông Ngụy Ngọc Vệ gửi đơn khiếu nại

Đơn của ông Ngụy Ngọc Vệ, ở thôn Cầu Trại 2, xã Việt Ngọc (Tân Yên, Bắc Giang) đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm số 41 ngày 20-6-2012 của Tòa án Nhân dân huyện Tân Yên và bản án hình sự phúc thẩm số 152 ngày 27-8-2012 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Về việc này, văn bản số 185 ngày 16-4-2013 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nội dung chính như sau: Sau khi nghiên cứu và xem xét nội dung đơn, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang hướng dẫn ông Ngụy Ngọc Vệ gửi đơn đến Tòa Hình sự Tòa án Nhân dân tối cao là cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.