Nhằm ngăn ngừa tham nhũng trong các cơ quan tham mưu cấp tỉnh, trong tháng 11, Long An đã chuyển đổi vị trí công tác 20 cán bộ, công chức.

(LĐ) - Đợt chuyển đổi lần này tập trung vào đối tượng quản lý ngân sách, tài sản, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết các công việc của nhân dân như Sở GTVT, Cục Hải quan, Công an tỉnh... Cán bộ được chuyển đổi không phải là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cơ quan thực hiện chuyển đổi không tăng biên chế. Thời gian chuyển đổi trung bình là 3 năm. Kỳ Quan