Anh em chồng tôi mỗi người đều có miếng đất với quyền sở hữu riêng, tuy nhiên hiện nay giữa hai anh em muốn chuyển đổi miếng đất cho nhau để xây nhà, như vậy chồng tôi và em chồng tôi sẽ phải làm những thủ tục gì?

Làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu hay cho, tặng? Loại hình nào đơn giản? Và chi phí thủ tục là bao nhiêu? Chúng tôi phải đến đâu để làm các thủ tục đó? Chân thành cảm ơn! Trả lời Theo nội dung thư bạn gửi và căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Công ty Luật Thiên Bình xin phúc đáp đến bạn như sau: Điều 693 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng đất cho nhau theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai. Theo đó, Điều 113 Luật Đất đai năm 2003 quy định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê có các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, để thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên việc chuyển đổi quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trong cùng một xã, phường, thị trấn. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để quyền sử dụng đất được chuyển theo mong muốn của các bên, các bên cần phải xác lập hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, hợp đồng phải được công chứng, chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền. Bạn có thể liên hệ với cơ quan Tài nguyên Môi trường nơi mảnh đất tọa lạc để biết cụ thể hơn về vấn đề này. Công ty Luật Thiên Bình