Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, tỉnh Nghệ An sẽ chuyển 5.457 ha diện tích đất trồng lúa sang trồng ngô, đậu tương, vừng, rau, hoa, cây thức ăn gia súc, các cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản; bảo đảm diện tích chuyển đổi có hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 20% so với trồng lúa. Không chỉ chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, mà đối với những vùng đất thuận lợi cho trồng lúa nhưng nếu trồng cây khác có giá trị kinh tế cao hơn thì cũng cân nhắc thay thế.

Chuyen doi hieu qua san xuat tren dat lua - Anh 1

Như vậy, đến năm 2020, sản lượng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ giảm khoảng 41 đến 42 nghìn tấn. Trong khi đó, sản lượng ngô tăng từ 15.500 tấn đến 16 nghìn tấn, đậu tương tăng 550 tấn đến 600 tấn; rau các loại tăng 6.500 tấn đến 7.000 tấn; lạc và vừng tăng 1.600 tấn đến 1.700 tấn; sản lượng cỏ phục vụ chăn nuôi tăng 140 đến 150 nghìn tấn và giá trị sản lượng ngành thủy sản tăng khoảng 120 tỷ đồng đến 125 tỷ đồng.

Kế hoạch chuyển đổi này được tính đến trên cơ sở thực tế ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An những năm qua chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm thực mặn nên nhiều vùng sản xuất lúa không chủ động tưới tiêu, năng suất thấp và thiếu bền vững. Tuy nhiên, để việc chuyển đổi đất trồng lúa trên diện rộng đạt hiệu quả cao, tránh rủi ro cho nông dân, các cơ quan chức năng cần có quy hoạch chi tiết vùng chuyển đổi, xác định cây trồng, vật nuôi, phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng, nhất là phải có thị trường tiêu thụ và lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nông dân, doanh nghiệp liên kết sản xuất, áp dụng nhanh cơ giới hóa vào sản xuất - bảo quản - chế biến - vận chuyển và tiêu thụ trong quá trình thực hiện cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi trên đất lúa.