Chiều 11/10, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Quyết định ban hành “Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Nghệ An”

Tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành liên quan; các huyện, thành phố, thị xã.

» Doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát mở quầy hàng tại chợ Vinh

Hiện trên địa bàn tỉnh có 405 chợ, hiện có 16 chợ đã chuyển đổi mô hình quản lý, trong đó có 7 chợ do HTX quản lý và 9 chợ do doanh nghiệp quản lý, chiếm 4% tổng số chợ đang hoạt động trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định 1756/QĐ.UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020, có tính đến năm 2025. Sở Công thương đã xây dựng dự thảo “Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Nghệ An”, gồm có 3 chương, 24 điều.

Trong đó, quy định về quy trình chuyển đổi mô hình chợ từ ban, tổ, xã, phường, thị trấn, tư nhân quản lý chợ sang mô hình kinh doanh (thành lập theo Luật Doanh nghiệp), HTX (thành lập theo Luật Hợp tác xã) kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

Chuyen doi 50% cho tren dia ban Nghe An theo mo hinh moi - Anh 1

Bà Võ Thị An - Phó Giám đốc Sở Công thương báo cáo dự thảo quyết định “Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Nghệ An”.

Trong đó, về quy trình chuyển đổi mô hình chợ được quy định rõ: Các bước thực hiện chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp; HTX khai thác, kinh doanh và quản lý chợ; thành lập Ban quản lý (BQL), xây dựng kế hoạch chuyển đổi chợ, phương án chuyển đổi mô hình chợ; thẩm định, phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình chợ; hình thức và phương thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, HTX kinh doanh và quản lý chợ; quy trình lựa chọn nhà thầu …

Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác chợ cũng chỉ rõ trách nhiệm của các sở, ngành, huyện, ban/ tổ quản lý chợ; doanh nghiệp, HTX đã được lựa chọn khai thác, kinh doanh và quản lý chợ.

Mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành chuyển 50% số chợ trên địa bàn tỉnh sang mô hình doanh nghiệp HTX khai thác, kinh doanh và quản lý chợ. Trong đó, 100% các chợ đầu mối, chợ hạng 1, hạng 2, chợ tại các phường, chợ tại trung tâm thị trấn các huyện thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, HTX khai thác, kinh doanh và quản lý chợ.

Chuyen doi 50% cho tren dia ban Nghe An theo mo hinh moi - Anh 2

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung triển khai, để phù hợp với xu thế hội nhập thương mại văn minh.

Sau khi nghe đại diện Sở Công thương trình bày dự thảo, các đại biểu đóng góp ý kiến, bổ sung, làm rõ một số nội dung: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của quy định, xác định chuyển đổi mô hình quản lý hay chuyển quyền sở hữu chợ; quy định rõ thời gian cho nhà đầu tư thuê đất, tài sản trên đất giới hạn trong thời gian bao nhiêu năm; thiết kế xây dựng chợ cần gắn với quy hoạch để thuận lợi trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ; cần có hướng dẫn kèm theo quy định để các địa phương áp dụng…

Chuyen doi 50% cho tren dia ban Nghe An theo mo hinh moi - Anh 3

Chợ Đầu mối (TP.Vinh) là một trong những mô hình chợ được chuyển đổi hình thức quản lý đang phát huy hiệu quả (Ảnh tư liệu: Thanh Tâm)

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, mặc dù công tác chuyển đổi mô hình chợ gặp nhiều khó khăn tuy nhiên các sở, ngành, địa phương cần tập trung triển khai, để phù hợp với xu thế hội nhập thương mại văn minh.

Về dự thảo “Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Nghệ An”, đề nghị tách điều 1 của quy định thành hai (phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng), trong đó lồng ghép hợp lý giữa quy định chuyển đổi mô hình và quyền sở hữu chợ.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cần cân nhắc điều khoản đối với chợ do nhà nước đầu tư 100% áp dụng mô hình Ban quản lý, hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp công, tự đảm bảo chi thường xuyên, có thể ấp dụng quản lý một hoặc một số chợ trên địa bàn. Tại điều 16, đề nghị Sở Công thương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất các nội dung liên quan đến quản lý, đầu tư, xây dựng cơ bản để thực hiện đúng luật.

Ngoài ra, đối với chợ thực hiện chuyển đổi gắn với quyền sở hữu tài sản chợ, thời gian giao thầu 49 năm; nội dung này liên quan đến việc thuê đất của nhà đầu tư nên cần phải làm rõ thêm. Trong quá trình thực hiện quy định nếu thấy cần thiết, đề nghị Sở Công thương phối hợp với các sở ngành liên quan đề ra văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện quy định.

Đinh Nguyệt