[Kênh14] - Mỗi một cái tên tớ gọi, đều là tất cả yêu thương mà tớ dành cho cậu đấy…