Chiều 13-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt 68 đại biểu hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu, nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất nông nghiệp.

Đây là những gương mặt tiêu biểu tham dự lễ tôn vinh được tổ chức vào tối cùng ngày, đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành NN&PTNT.

Qua báo cáo của các đại biểu về những công cụ, máy móc, thiết bị đã và đang được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch nước đánh giá cao các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu hoạt động có hiệu quả, thực sự là cầu nối giữa sản xuất của hộ gia đình nông dân với doanh nghiệp, thị trường; tạo ra chuỗi giá trị cao, bảo đảm sản xuất bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ NN&PTNT phối hợp chặt với các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để nông nghiệp nước ta có bước chuyển biến về chất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và thu nhập của nông dân.