Mr Lee, Jundat, Sáng studio..... Nhiều lắm chị ạ.... Hí hí... Em thì thích Lee vs Jundat... ;))

bạn vào web mrlee.vn nhé, anh Lee nổi tiếng chụp đẹp và rất riêng, cửa hàng ở trên quán thánh thì phải Mr Lee, Jundat, Sáng studio..... Nhiều lắm chị ạ.... Hí hí... Em thì thích Lee vs Jundat... ;))