– Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012 Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tới dự và chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại
Hội nghị (Ảnh: PV)

(ĐCSVN)Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012 Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tới dự và chủ trì hội nghị.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là nội dung, nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nội dung của chương trình hết sức thực tiễn để giải quyết những bức xúc của nông dân, đem lại cho họ lợi ích thiết thực nên trong quá rình triển khai đã thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân, trở thành phong trào của cả nước.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đăng Khoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới cho biết: Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của toàn dân, đến nay đã có 100% các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và cơ bản kiện toàn bộ máy nhân sự. Cùng với đó, có 80% số huyện đã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện; 97% số xã thành lập Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã; 54% số xã ngoài việc thành lập Ban quản lý xã còn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và các Ban phát triển thôn, bản để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt, cùng với các Bộ, ngành chức năng hoàn thành các văn bản hướng dẫn của ngành theo phân công của Chính phủ. Các địa phương đều đã ban hành các Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, đến nay, đã có 31/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 52/63 tỉnh, thành phố tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, 45/63 tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ ở cấp tỉnh, cấp huyện và các xã điểm của địa phương.

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012 Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới (Ảnh: PV)

Với sự vào cuộc quyết liệt, diện mạo nông thôn mới theo 19 tiêu chí ở các vùng đã được hình thành rõ rệt. Từ chỗ khởi đầu xã cao nhất đạt 8 tiêu chí, thấp nhất đạt 2 tiêu chí. Đến nay sau 3 năm triển khai, xã Thanh Chăn đã đạt được 8/19 tiêu chí; xã Định Hòa đạt được 11/19 tiêu chí, xã Hải Đường đạt được 13 tiêu chí; 4 xã (Tân Thịnh, Gia Phố, Tân Hội, Tân Lập) đạt 16 tiêu chí; 4 xã (Thụy Hương, Tam Phước, Tân Thông Hội, Mỹ Long Nam) đạt 18 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đều đạt từ 50-80% yêu cầu, một số xã phấn đấu đến năm 2012 sẽ hoàn thành đủ 19 tiêu chí.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ghi nhận những kết quả thực hiện trong thời gian qua của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo Phó Thủ tướng: vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước. Qua nhiều thời kỳ và thời gian trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã được khẳng định. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những giải pháp tổng thể, giải pháp quan trọng nhất, có ý nghĩa đóng góp quyết định Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó, đề ra rất đầy đủ các nội dung, là cơ sở vững chắc để xây dựng phát triển nông thôn, nông nghiệp một cách bền vững, từng bước nâng cao đời sống người dân trên địa bàn nông thôn, góp phần giữ vững ổn định chính trị đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Với ý nghĩa thiết thực của Chương trình, việc triển khai đã được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sâu rộng trong cả nước. Qua đó, khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, hợp lòng dân.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương các ngành, địa phương triển khai chương trình này. Với những kết quả đạt được đã góp phần tạo được bước chuyển biến tương đối căn bản trong đời sống nông thôn. Đó là nền tảng để chúng ta tiếp tục nỗ lực thực hiện trong thời gian tới tốt hơn nữa, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, như: Tâm lý nóng vội, muốn làm nhanh, nhưng thực tế, có những việc không thể làm nhanh được, đặc biệt là với Chương trình xây dựng nông thôn mới, vì đây là Chương trình tổng thể, phát huy tổng lực, không chỉ nguồn lực về mặt vật chất mà cả về mặt và tinh thần. Bên cạnh đó, một số việc triển khai còn chậm, một số chính sách ban hành tuy mới thực hiện trong một thời gian ngắn nhưng đã bộc lộ nhiều điều chưa phù hợp, chưa sát thực tế, đặc biệt là công tác quy hoạch chưa đạt mục tiêu đề ra ..

Nhấn mạnh đến những nhiệm vụ cần phải triển khai trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu các cấp, các ngành cần triển khai chương trình này quyết liệt và đồng bộ hơn nữa, tuy nhiên không quá nóng vội. Cùng với đó, cần quán triệt để nâng cao nhận thức người dân trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, tiếp tục có cơ chế chính sách phù hợp để huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân...