Là một chương trình phản biện xã hội, sau 4 năm liền lên sóng Tiêu điểm đang thu hút được sự chú ý, quan tâm của khán giả. BTV Trần Uy, Trưởng phòng Chính trị - Xã hội, trưởng nhóm làm chương trình sẽ giúp khán giả hiểu hơn công việc của họ.