QĐND Online - Tin từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch Hội cho biết, từ ngày 26-3 đến 22-12-2008, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và báo Thanh niên phối hợp thực hiện chương trình “Nghĩa tình Côn Đảo”...