Chương trình "Đạp xe xuyên Việt vì Môi trường" sẽ được khởi động vào sáng 29/6 tới tại Hà Nội, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.