Sau gần 1 năm triển khai, Chương trình 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững cho 61 huyện đặc biệt khó khăn trong cả nước đã bước đầu thu được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi.

Diện mạo nông thôn vùng cao đang thay đổi nhờ Chương trình 30a Trong số những kết quả đã đạt được, nổi bật nhất là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo. Đã có 52.321 căn nhà được xây dựng (đạt 67,7% kế hoạch), trong đó đã có 14.844 căn hoàn thành bàn giao cho hộ nghèo sử dụng. Nhìn chung, các huyện đều tập trung chỉ đạo quyết liệt và phấn đấu trước Tết Nguyên đán Canh Dần cơ bản hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xong nhà ở cho người nghèo để đồng bào yên tâm đón tết. Số nhà này được xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước 1.000 tỷ đồng, cộng với 398 tỷ đồng do sự tài trợ của các doanh nghiệp, của quỹ vì người nghèo các địa phương và các nguồn đóng góp khác của cộng đồng xã hội. Cùng với chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, một số địa phương cũng đã bước đầu triển khai việc giao khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng. Đến nay, trong khuôn khổ chương trình 30a, đã có 66.176 ha rừng được giao khoán cho hộ nghèo. Các huyện làm tốt như: Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng), Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum), Mường Khương và Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). Về hỗ trợ xuất khẩu lao động, đã có khoảng 2.400 lao động ở các huyện nghèo thuộc 9 tỉnh (Điện Biên, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi) đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, trong đó khoảng 1.800 người trúng sơ tuyển. Sau khi sơ tuyển, các doanh nghiệp xuất khẩu đã phối hợp với địa phương tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và đang làm thủ tục cho hơn 1.500 người xuất cảnh đi lao động ở nước ngoài. Về chính sách luân chuyển cán bộ, một số huyện đã chủ động thực hiện việc luân chuyển, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ từ trên huyện về đảm nhận các vị trí chủ chốt như Bí thư hoặc Chủ tịch UBND xã. Các huyện làm tốt công tác này gồm: Như Xuân (Thanh Hóa), Tương Dương (Nghệ An), Đam Rông (Lâm Đồng), Tân Sơn (Phú Thọ). Cũng chính nhờ sâu sát với cơ sở nên nhiều địa phương đã xây dựng những mô hình thí điểm phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc để từ đó nhân rộng. Việc này đã có tác dụng rất lớn, giúp đồng bào nhận thức rõ được mục đích ý nghĩa của Chương trình 30a. Trong quá trình triển khai Chương trình 30a, các địa phương nằm trong vùng dự án đều đã bám rất sát việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo "Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới" mà Chính phủ vừa mới ban hành. Bộ tiêu chí này được chia thành 5 nhóm, bao gồm: nhóm tiêu chí về quy hoạch, nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, nhóm tiêu chí về văn hóa xã hội và môi trường, nhóm tiêu chí về chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Theo đó, Bộ tiêu chí đưa ra chỉ tiêu chung cả nước và các chỉ tiêu cụ thể theo từng vùng, như: Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của mỗi vùng. Bộ tiêu chí được ban hành đã trở thành cơ sở để việc đầu tư hỗ trợ cho các huyện nghèo, xã nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ có trọng tâm, trọng điểm; làm cho bộ mặt nông thôn mới được hoàn thiện ngay từ đầu và bền vững./.