KTNT - Chương Mỹ (Hà Tây) là vùng đất có địa hình khá đa dạng, vừa mang đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, vừa phảng phất đặc trưng của vùng bán sơn địa với núi, sông, đồng, bãi. Bức tranh "sơn thủy hữu tình" ấy đôi khi trở thành rốn nước của các con suối lớn từ thượng nguồn, có nhiệm vụ phân lũ khi sức đê sông Hồng quá tải. Dữ dội và hiền hòa, thiên nhiên đã gắn bó với bước chân khai phá của con người trên hành trình sinh tồn và phát triển...