Nghệ An có vị trí thuận lợi trong thu hút đầu tư. Nghệ An nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có cơ sở hạ tầng tốt, có sân bay, có cảng quốc tế Cửa Lò, có hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy đồng bộ. Công tác cải thiện môi trường đầu tư luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, đội ngũ đoàn kết, quyết liệt trong điều hành.

Báo Nghệ An lược ghi ý kiến của ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ KH&ĐT tại Hội thảo phát triển Nghệ An đến 2020, ngày 29/10.

'Chung toi tin tuong Nghe An se dat duoc muc tieu' - Anh 1

Ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài.

Nhưng Nghệ An vẫn còn nhiều thách thức.

Trước hết, Nghệ An nói riêng và các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn là những tỉnh nghèo, thực trạng thu hút đầu tư vẫn còn hạn chế. Khu vực Bắc Trung Bộ đang đối mặt với những khó khăn như xuất phát điểm thấp, mức độ chênh lệch về phát triển kinh tế, nhận thức, cơ hội giữa các vùng miền ngày càng cao, thiên tai thường xuyên, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 26/TƯ của Bộ Chính trị đặt ra cho Nghệ An đến 2020 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực phấn đấu xây dựng Nghệ An thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở đến 2020, cơ bản thành tỉnh công nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu trên, vai trò của thu hút đầu tư cực kỳ quan trọng. Chúng tôi đánh giá về Nghệ An, sự đoàn kết của đảng bộ, sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành. Ý tưởng của chúng tôi là nhìn nhận Nghệ An trong liên kết vùng, trong cả nước.

Nghệ An cần làm tốt việc xây dựng qui hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách. Chú trọng công bố các qui hoạch được duyệt. Tập trung cải cách hành chính, đơn giản hóa các qui trình, thủ tục đối với các nhà đầu tư, đảm bảo sự thống nhất các qui trình, thủ tục tại địa phương.

Tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển hạ tầng nhất là nguồn lực ngoài ngân sách, ưu tiên các lĩnh vực cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường.

'Chung toi tin tuong Nghe An se dat duoc muc tieu' - Anh 2

Công ty VSIP Nghệ An tặng hoa cho nhà đầu tư vào khu đô thị VSIP.

Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với đầu ra nhằm đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cao của nhà đầu tư. Dự báo nhu cầu lao động kể cả về số lượng, cơ cấu ngành nghề để có kế hoạch đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu lao động của các dự án đầu tư.

Về công tác xúc tiến đầu tư: Luôn đồng hành với doanh nghiệp trong cả quá trình, chủ động tháo gỡ mọi khó khăn cho doanh nghiệp; Tăng cường xúc tiến cấp cao. Với tính cách quyết liệt, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, tôi tin tưởng Nghệ An sẽ đạt được mục tiêu. Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH và ĐT sẽ luôn đồng hành với Nghệ An trong quá trình phát triển.

Trân Châu - Phan Minh (ghi)