QĐND Online- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013. Các bộ, ngành liên quan và các địa phương ven biển sẽ tổ chức tuần lễ này từ ngày 1 đến 8 tháng 6 hằng năm để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6) và ngày Đại dương thế giới (8-6).

Việt Nam là quốc gia nằm trên bờ biển Đông, vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bờ biển nước ta dài hơn 3.260 km và không gian biển rộng (diện tích vùng đặc quyền kinh tế khoảng 1 triệu km 2 ) gấp 3 lần diện tích đất liền, có hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.

Đảo Nam Yết ngày càng xanh hơn, đẹp hơn dưới bàn tay chăm sóc của quân-dân trên đảo (Ảnh: Văn Phong)

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 có nhiều hoạt động thiết thực diễn ra, trong đó có các hoạt động điển hình tại Hà Tĩnh với lễ mít tinh và Diễn đàn Thương hiệu Biển Việt Nam lần thứ V với chủ đề “Khu bảo tồn biển với việc phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo”. Diễn đàn Kinh tế Biển Việt Nam lần thứ IV cũng sẽ được chủ trì bởi Bộ kế hoạch Đầu tư và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. Nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển trong khu vực. Đồng thời, đây là dịp để tuyên truyền sâu rộng những mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế biển, trong công tác khai thác và bảo vệ bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo hiện nay…

NGỌC THỤY