Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Tổ chức cứu trợ nhân đạo CRS tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020.

Chung tay cham soc va bao ve tre em bi anh huong boi HIV/AIDS - Anh 1

Đại diện các Bộ, ngành và các tổ chức tại Hội nghị. Ảnh: NN

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan cho biết, 3 năm qua, mặc dù công tác công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự cố gắng của các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể nên công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Các mục tiêu của quyết định bước đầu đạt được, giúp cho quyền của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được thực hiện tốt hơn về cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của trẻ; về nâng cao nhận thức của cán bộ ở các cơ sở trợ giúp trẻ em, về các cơ sở điều trị trẻ em nhiễm HIV/AIDS, các trường học và những tổ chức liên quan được nâng cao năng lực.

Hiện nay, số trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hiện nay tại Việt Nam là 121.723 trẻ, trong đó trẻ em nhiễm HIV/AIDS là 6.800; trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV/AIDS là 73.129; trẻ có nguy cơ nhiễm cao (Trẻ em sử dụng ma túy; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em) là 41.794.

63/63 tỉnh/thành phố đã ban hành Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch. Nhiều tỉnh đã triển khai việc kiện toàn mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hiện nay có 276 huyện (40%) đã kiện toàn mạng lưới kết nối dịch chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tỷ lệ trẻ em trong diện quản lý được hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ theo nhu cầu (chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ tâm lý, dinh dưỡng, hưởng chính sách hỗ trợ…) là 70%.

Bên cạnh đó, các mục tiêu Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 đã đạt được một số kết quả bước đầu. Cụ thể, 70% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ chăm sóc về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội; 61% cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 83% cơ sở trợ giúp trẻ em, các tổ chức xã hội liên quan được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS); 84% trường học tạo cơ hội cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, để đạt được các mục tiêu thực hiện quyết định của Thủ tướng Chinh phủ giai đoạn 2017 - 2020, thời gian tới căng cường triển khai các hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV cho các cấp, các ngành, các cơ sở dịch vụ trợ giúp trẻ em, các cơ sở điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội liên quan, cộng đồng, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cha mẹ và người chăm sóc trẻ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Tập trung nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ cho trẻ em ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đáp ứng đầy đủ các dịch vụ; Tăng cường công tác giám sát tình hình thực hiện công tác BVCSTE bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các địa phương.

Phương Anh