(DĐDN) Nhằm triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Bộ LĐ TB- XH đã tổ chức thành công hội nghị quán triệt, triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 cho lãnh đạo cấp vụ, cục của các đơn vị thuộc Bộ; chuyên viên chính và công chức cấp trưởng, phó trưởng phòng trở lên của các phòng, ban thuộc vụ, cục, đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bà Đào Hồng Lan, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, thời gian qua, Bộ LĐ TB- XH đã thực hiện công khai và cải cách TTHC của Bộ và ngành liên quan về giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, thống nhất, đồng bộ, công khai và minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức. Đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan Nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính.

Hội nghị lần này tập trung quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác kiểm soát TTHC; kế hoạch kiểm soát, rà soát đối với các quy định, TTHC đã ban hành và chuẩn bị ban hành cũng như việc tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện quy định, TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ LĐ,TB- XH.

Mai Thanh