Những con khỉ ở đền Uluwatu tại Bali, Indonesia chỉ lấy trộm đồ có giá trị đối với con người để đổi lấy thức ăn.