Ngày 26/6, chứng khoán châu Á cùng chung sắc đỏ nhưng biên độ giảm là không đáng kể...