Ngày 28/3, chứng khoán thế giới chứng kiến màu xanh ở châu Á và màu đỏ phủ “sóng” châu Âu và Mỹ...