Phiên đầu tuần 19/11, thị trường chứng khoán tiếp tục thể hiện sự giằng co chờ đợi xu thế mới, chỉ số chứng khoán ở hai sàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều đã tăng nhẹ.