Có nóng vội không khi đề cập đến khả năng trả lại biên độ giao dịch 5% cho sàn Tp.HCM và 10% cho sàn Hà Nội?...