(VnMedia) - Sau 8 phiên giảm mạnh, để tuột ngưỡng 1.000 điểm, trái với lo lắng của nhiều nhà đầu tư rằng VN-Index có thể rơi xuống dưới 900 điểm, thị trường đã có một phiên biến động mạnh, lấy lại 21,16 điểm. Trên sàn Hà Nội, bảng giao dịch điện tử cũng có một phiên xanh rì, HaSTC-Index tăng tới 32 điểm.