(CafeF) - Vn-Index và Hastc- Index mở đầu tuần mới vẫn tiếp tục tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp, sức cầu tăng mạnh tuy nhiên vẫn không một nhà đầu tư nào bán ra.