(VietNamNet) - Việc ứng xử quá chậm với hàng trăm nhà lắp ghép cũ nát, trong đó có những chung cư đặc biệt nguy hiểm rõ ràng là sự thiếu chủ động trước thảm họa, mà thảm họa này chính do con người gây ra...