(VnMedia) - Theo Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí, hiện nay trên thị trường Bất động sản có nhiều thông tin về các Hợp đồng thực hiện việc giao dịch góp vốn, mua bán các căn hộ và văn phòng tại Dự án xây dựng lại khu tập thể cũ số 59 - 63 Phố Huỳnh Thúc Kháng và số 97 Phố Láng Hạ thuộc Quận Đống Đa, Hà Nội do Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí là chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí thông báo: Đến thời điểm hiện tại, 2 dự án trên Công ty đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng, hồ sơ liên quan khác và đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Do vậy 2 dự án trên chưa đủ cơ sở pháp lý để huy động vốn và kinh doanh khai thác theo các quy định của Pháp luật về kinh doanh nhà ở, bất động sản. Đến nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bất động sản Dầu khí chưa có phương án kinh doanh sản phẩm của 2 dự án trên. Vì vậy, các Hợp đồng giao dịch góp vốn, mua bán liên quan đến Dự án xây dựng lại khu tập thể cũ số 59 - 63 Huỳnh Thúc Kháng và số 97 Phố Láng Hạ thuộc Quận Đống Đa, Hà Nội trên thị trường hiện nay là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí không thừa nhận và không chịu trách nhiệm về các Hợp đồng giao dịch hiện nay trên thị trường; Các đơn vị, cá nhân đã và đang tham gia các giao dịch góp vốn, mua bán nêu trên sẽ tự chịu trách nhiệm về giao dịch của mình. Ngoài ra, Công ty cũng thông báo kể từ ngày 28/06/2010 Công ty đã chính thức đăng ký thay đổi Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật) của Công ty. Ông Nguyễn Quý Hưng đảm nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc thay cho Ông Hoàng Ngọc Sáu. An Bình