Nếu hết thời hạn mà Vinaland không có tiền trả lại thì người mua lại vướng vào một vòng tranh chấp khác rất rắc rối để đòi nợ công ty.