* Trật tự an toàn giao thông: Các lực lượng CA TP đã kiểm tra, xử lý 1.165 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính gần 160 triệu đồng. Trong các lỗi vi phạm có 488 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.