Đây là loài chim biển nằm trong bộ Charadriiformes, nó có tên khoa học là Fratercula Arctica. Đây cũng là loài hải âu bản địa duy nhất của Đại Tây Dương.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 1

Cận cảnh vẻ đáng yêu của hải âu cổ rụt Đại Tây Dương.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 2

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 3

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 4

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 5

Khoảnh khắc tình tứ của chúng.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 6

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 7

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 8

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 9

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 10

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 11

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 12

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 13

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 14

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 15

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 16

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 17

Theo Khoa học & Phát triển