Hải âu cổ rụt Đại Tây Dương là loài chim biển nằm trong bộ Charadriiformes, nó có tên khoa học là Fratercula Arctica. Đây cũng là loài hải âu bản địa duy nhất của Đại Tây Dương.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 1

Cận cảnh vẻ đáng yêu của hải âu cổ rụt Đại Tây Dương.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 2

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 3

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 4

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 5

Khoảnh khắc tình tứ của chúng.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 6

Chú hải âu cổ rụt Đại Tây Dương tha 1 đống mồi lớn.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 7

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 8

Nép vào nhau để tìm kiếm hơi ấm.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 9

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 10

Đàn hải âu cổ rụt Đại Tây Dương tụ tập ven biển.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 11

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 12

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 13

Dang rộng đôi cánh.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 14

Hải âu cổ rụt Đại Tây Dương tha rác làm tổ.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 15

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 16

Chú hải âu vừa đi săn mồi về.

Chum anh ve dang yeu cua hai au co rut Dai Tay Duong - Anh 17

Vì thân hình tròn trịa, trông nó khá lí lắc khi bay.

Lê Ngọc (Tổng hợp)