NDĐT - Từ đầu năm đến nay, Thừa Thiên - Huế đã chịu đến sáu trận lũ mà mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng, lần sau ngập nặng hơn và diện rộng hơn lần trước. Riêng trận lũ thứ sáu diễn ra từ ngày 11-12 đến nay gần bằng mức của trận lũ lịch sử năm 1999.