TTO - Cuộc thi ảnh quốc tế Nikon "Thế giới nhỏ bé" dành cho các nhà khoa học với những bức ảnh chụp qua kính hiển vi được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ 1974. Năm nay, cuộc thi nhận được hơn 1.000 ảnh dự thi.