"Thiếu nữ" khỏa thân chặn miệng cống, khóa bảo vệ dép tổ ong rách... là những hình ảnh độc đáo chỉ có ở Việt Nam.

Một công đôi việc

Đèn đỏ lâu quá, ngủ một giấc đã

Đây gọi là quạt cây

Chú chó này quên không đội mũ bảo hiểm?

"Bá đạo"

Tài sản quý

Ai dám

Chỗ ngồi rộng rãi

Thiếu nữ cảnh báo nguy hiểm

Trộm nào lấy được

Đừng dại mà chọc phá thú dữ

Gương chiếu hậu có một không hai

Đâu thua gì ô tô

Tiêu chí rõ ràng

Phương tiện chuyên dụng