Giadinh.net - Môn Sport Aerobic của VN chỉ có 6 VĐV tham dự, nhưng hôm qua 5 người thi đấu thì tất cả ...