24H.COM.VN - Từ người lớn đến trẻ em, họ đều sẵn sàng lao mình xuống bùn. Có thể bạn sẽ nghĩ đó là những hành động điên rồ tuy nhiên đó là những hoạt động nằm trong các hoạt động của lễ hội carnival "Bloco de Lama" tại Parati, Barazil.