Các người đẹp lần lượt bước xuống xe, nở nụ cười thân thiện, rất nhiều người đẹp mang bên mình chiếc nón lá, vẫy tay chào và nói “Xin chào” khá rành rọt bằng tiếng Việt Nam.